Fri entré

_______________________________________________________________________________________________________________

 På grund av den rådande situationen flyttar vi fram utställningen med

Kent Wisti

Vernissage blir torsdag 21 maj kl. 12-16

Öppet fredag 22 maj samt lördagar-söndagar kl. 12-16 till och med 7 juni.


Konstrundan (9-19 april) inställd.

Utställningen med Tony Abrahamsson & Peter Nilsson (25 april-17 maj) inställd.

Skånska konstnärsklubben kommer att ha vernissage i augusti.Även våra resor till Köpenhamn och Schweiz flyttas fram.

Mer information längre fram.

_________________________________________________________________________________________________________________

Två stipendier utdelade i stiftelsen 

Tage E. Nilssons stipendiefond vid årsmötet den 11 mars 2020.

Se under "Stipendium"

____________________________________________________________________________________________________________________

Limhamns konstförening/Limhamns Konsthall, som bildades 1957, har som målsättning att verka för spridning och förståelse av framför allt samtida konstnärer och deras konst. Men ibland blickar vi även bakåt.

Vi välkomnar utställare från hela landet men känner ett ansvar för att företrädesvis stödja den mer lokala konstnärskåren.

Varje år ordnar vi ca 10 utställningar i våra fina utställningslokaler, belägna i kulturskyddade Tegnérskolan på

Limhamn (Limhamns Konsthall).

- Föreningen består av drygt 500 medlemmar

- Vi ordnar konstaftnar med kunniga föredragshållare

- Konstresor med flyg eller buss

- Medlemstidning två gånger om året

- Stort konstlotteri en gång om året samt vernissagelotterier (6-8 st per år)

OBS! Glöm inte ange namn och adress när du betalar medlemsavgiften!

(Se mer under "Bli medlem").

_____________________________________________________________________________________________________________________

Från förfall till dagens Konsthall!

Tegnérskolan/Limhamns Konsthall 1910-talet (okänd fotograf) respektive 1978 (foto: Kjell Strid).

Bilder från Limhamns Museum.

Limhamns Konsthall flyttade in i den renoverade skolan (den gula byggnaden) 1989.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Limhamns Konsthall i samarbete med